15/10/2019 CAFE Nghệ Sỹ Chật Kín Các Cổ Động Viên Cho Đội Tuyển Việt Nam.

15/10/2019 Cafe Nghệ sỹ chật kín các cổ động viên cho Đội tuyển Việt Nam