TÂM LỘC PHÁT – BUỔI HỌP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THÁNG 10