Công ty Tâm Lộc Phát nhận Danh hiệu Top 50 Thương hiệu vàng Việt Nam năm 2020