Hệ thống văn phòng chi nhánh

1. Văn phòng Tổng công ty Hà Nội

2. Văn phòng đại diện Miền Nam

3. Văn phòng chi nhánh Sài Gòn

4. Văn phòng chi nhánh Đà Nẵng

5. Văn phòng Quốc tế Lào

6. Văn phòng chi nhánh Thanh Hóa

7. Văn phòng chi nhánh Nghệ An

8. Văn phòng công nghệ tỉnh Thanh Hóa

9. Văn phòng chi nhánh Thái Bình

10. Văn phòng chi nhánh Hải Dương

11. Văn phòng chi nhánh Nam Định

12. Văn phòng chi nhánh Hải Hậu

13. Văn phòng chi nhánh Quảng Ninh 1

14. Văn phòng chi nhánh Quảng Ninh 2

15. Văn phòng chi nhánh Vĩnh Phúc

16. Văn phòng đại diện Sơn Tây

17. Văn phòng đại diện Nga Sơn – Hậu Lộc

18. Văn phòng đại diện Hoằng Hóa – Thanh Hóa

19. Văn phòng chi nhánh Thái Nguyên

20. Văn phòng đại diện Sông Công – Thái Nguyên

21. Văn phòng chi nhánh Hải Phòng 1

22. Văn phòng đại diện Bỉm Sơn – Thanh Hóa

23. Văn phòng chi nhánh Quảng Bình

24. Văn phòng đại diện Hưng Hà – Thái Bình

25. Văn phòng đại diện Tiền Hải – Thái Bình

26. Văn phòng đại diện Kiến Xương – Thái Bình

27. Văn phòng đại diện Đống Đa – Hà Nội

28. Văn phòng đại diện Hạ Long Bay

29. Văn phòng chi nhánh Hải Phòng 2

30. Văn phòng đại diện Thủy Nguyên – Hải Phòng

31. Văn phòng chi nhánh Bắc Ninh

32. Văn phòng chi nhánh Lạng Sơn

33. Văn phòng chi nhánh Lào Cai

34. Văn phòng chi nhánh Tuyên Quang

35. Văn phòng đại diện Kinh Môn – Hải Dương

36. Văn phòng đại diện Kim Sơn – Ninh Bình

37. Văn phòng đại diện Cẩm Phả – Quảng Ninh

38. Văn phòng đại diện Gang Thép – Thái Nguyên

39. Văn phòng đại diện Phổ Yên – Thái Nguyên

40. Văn phòng đại diện Tứ Kỳ – hải Dương

41. Văn phòng đại diện Chí Linh – Hải Dương

42. Văn phòng đại diện Yên Định – Thanh Hóa

43. Văn phòng đại diện Diễn Châu – Nghệ An

44. Văn phòng đại diện Nho Quan – Ninh Bình

45. Văn phòng đại diện Quảng Yên

46. Văn phòng đại diện Bắc Giang

47. Văn phòng đại diện Bình Giang

48. Văn phòng đại diện Điện Biên

49. Văn phòng đại diện Hà Phong

50. Văn phòng đại diện Uông Bí

51. Văn phòng đại diện Tiên Yên

52. Văn phòng đại diện Gia Lộc

53. Văn phòng đại diện Hà Nam 1

54. Văn phòng đại diện Hà Nam 2

55. Văn phòng đại diện Nam Định 260

56. Văn phòng đại diện Quỳnh Phụ – Thái Bình

57. Văn phòng đại diện Nam Sách

58. Văn phòng đại diện Hữu Lũng

59. Văn phòng đại diện Cao Bằng