Hệ thống văn phòng chi nhánh

Sau hơn 03 năm hoạt động, Tâm Lộc Phát đã phát triển và mở rộng gần 40 văn phòng chi nhánh trên toàn quốc. Kế hoạch chiến lược đến hết năm 2022 Tổng công ty sẽ phát triển trên 63 tỉnh thành.

 1. Văn phòng Tổng công ty Hà Nội
 2. Văn phòng chi nhánh Miền Nam
 3. Văn phòng chi nhánh Sài Gòn
 4. Văn phòng chi nhánh Đà Nẵng
 5. Văn phòng chi nhánh Quảng nam
 6. Văn phòng chi nhánh Hà Tĩnh
 7. Văn phòng chi nhánh Bình Dương
 8. Văn phòng chi nhánh Thanh Hóa
 9. Văn phòng chi nhánh Nghệ An
 10. Văn phòng chi nhánh Vĩnh Phúc
 11. Văn phòng chi nhánh Thái Bình
 12. Văn phòng chi nhánh Hải Dương
 13. Văn phòng chi nhánh Nam Định
 14. Văn phòng chi nhánh Hải phòng 1
 15. Văn phòng đại diện Hưng Hà – Thái bình
 16. Văn phòng đại diện Thủy Nguyên – Hải Phòng
 17. Văn phòng chi nhánh Quảng Ninh 1
 18. Văn phòng chi nhánh Quảng Ninh 2
 19. Văn phòng đại diện Sông Công – Thái Nguyên
 20. Văn phòng chi nhánh Hải Phòng 2
 21. Văn phòng đại diện Nga Sơn – Hậu Lộc
 22. Văn phòng đại diện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
 23. Văn phòng chi nhánh Quảng Bình
 24. Văn phòng chi nhánh Thái nguyên
 25. Văn phòng đại diện Hải Hậu – Nam Định
 26. Văn phòng chi nhánh Bắc Ninh
 27. Văn phòng đại diện Bỉm Sơn – Thanh Hóa
 28. Văn phòng đại diện Kinh Môn – Hải Dương
 29. Văn phòng chi nhánh Lào Cai
 30. Văn phòng đại diện Tiền Hải – Thái Bình
 31. Văn phòng đại diện Kim Sơn – Ninh Bình
 32. Văn phòng đại diện Tuyên Quang
 33. Văn phòng đại diện Đống Đa – Hà Nội
 34. Văn phòng đại diện Mê Linh – Hà Nội
 35. Văn phòng đại diện Ba Vì – Hà nội
 36. Văn phòng chi nhánh Lạng Sơn