Hội Canh Thân 1980 Kỷ Niệm 1 Năm Hôm 15/09/2019 Tại Khách Sạn Hoàng Sơn Do Cty Tâm Lộc Phát Tổ Chức Sự Kiện