HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TẠI THỊ TRƯỜNG THANH HÓA NGÀY 06/03/2022