HỌP BÁO TÂM LỘC PHÁT VỚI HDTV

Một suy nghĩ về “HỌP BÁO TÂM LỘC PHÁT VỚI HDTV

  1. Khách says:

    Đã 6 tháng không trả lãi lẫn gốc cho nhà đầu tư Quảng Nam. Đại xứ như a Quang Tèo có cùng đồng bọn với TLP để lừa đảo nhà Đầu tư nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.