Kinh doanh Truyền hình và Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

Truyền hình Tâm Lộc Phát TV là nơi thông tin nhanh nhất, chính xác nhất các hoạt động nội bộ của Tâm Lộc Phát. Bên cạnh đó sản xuất các chương trình truyền hình gắn liền với doanh nhân, doanh nghiệp và khán giả cả nước thông qua 12 format chương trình đặc sắc và ấn tượng.