KHAI TRƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN LƯU GIA PHÁT – TP SẦM SƠN NGÀY 10/07/2022