Khai trương văn phòng chi nhánh Sài Gòn – Giao lưu cùng nghệ sỹ Quang Tèo