Sản xuất cà phê

Sản xuất cafe thương hiệu Tâm lộc Phát phục vụ cho chuỗi cafe nghệ sỹ và nhà hàng nghệ sỹ của công ty trên toàn quốc và cung cấp cho các doanh nghiệp là đối tác của công ty.