SỰ KIỆN HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG NGÀY 13/03/2022