SỰ KIỆN HỘI NGHỊ TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA NGÀY 06/03/2022