SỰ KIỆN RA MẮT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÁI NGUYÊN NGÀY 14/03/2022