SỰ KIỆN RA MẮT VP ĐẠI DIỆN THÁI NGUYÊN NGÀY 14/3/2022