SỰ KIỆN TỔNG KẾT QUÝ 1/2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 2/2022 TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH NGÀY 31/03/2022