TÂM LỘC PHÁT – KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG HẢI DƯƠNG NGÀY 04/08/2021