TÂM LỘC PHÁT KHAI TRƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀNG ANH VIỆT NAM NGÀY 16/05/2022