Tâm Lộc Phát Khai Trương Thêm 1 Quán CAFE Nghệ Sỹ Tại Tỉnh Ninh Bình Ngày 04/10/2019

Ngày 04/10/2019 Tâm Lộc Phát Khai Trương Thêm 1 Quán CAFE Nghệ Sỹ Tại Tỉnh Ninh Bình.