TÂM LỘC PHÁT – MỪNG SINH NHẬT 2 NĂM VĂN PHÒNG CHI NHÁNH THÁI BÌNH NGÀY 10/07/2022