TÂM LỘC PHÁT MỪNG SINH NHẬT 3 NĂM VÀ GIAO LƯU TÂM LỘC PHÁT VIỆT – LÀO NGÀY 28-29-30/6/2022 TẠI ĐÀ NẴNG