TÂM LỘC PHÁT RA MẮT PHÒNG GIAO DỊCH HƯNG HÀ-THÁI BÌNH