Trung tâm tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện là công việc góp phần “đánh bóng” cho thương hiệu và sản phẩm của một công ty, tổ chức thông qua việc đạo diễn những sự kiện quan trọng ( ra mắt sản phẩm mới, tri ân khách hàng, dịp lễ tết…).

Tổ chức sự kiện chỉ là một phần trong toàn bộ chiến lược tiếp thị và quảng bá cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc đánh bóng thương hiệu, nó còn nhắm mục đích truyền tải một thông điệp cụ thể hoặc lặp lại một thông điệp đồng nhất.

Đây là điểm nhấn cho hoạt động marketing, cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và giao lưu với bạn hàng, đối tác, các cơ quan truyền thông, cơ quan công quyền, giúp thúc đẩy thông tin hai chiều và tăng cường quan hệ có lợi cho doanh nghiệp và khách hàng; là cách tổ chức bày tỏ lòng cảm ơn với bạn hàng, đối tác.