KHAI TRƯƠNG THƯƠNG HIỆU VÀNG ANJI – FLC SẦM SƠN NGÀY 06/08/2023