TẬP ĐOÀN TÂM LỘC PHÁT – BỨT PHÁ KINH DOANH, ĐẨY NHANH TĂNG TRƯỞNG