HOA HẬU QUÝ BÀ TÂM LỘ PHÁT 2023. TP HẠ LONG NGÀY 30-31/05/2023