TÂM LỘC PHÁT – HỌP BAN LÃNH ĐẠO CẤP CAO TẠI NINH BÌNH NGÀY 14/06/2022