TÂM LỘC PHÁT – SINH NHẬT 2 NĂM VĂN PHÒNG CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 20/07/2022