Tâm Lộc Phát Tham Dự “Lễ Dâng Hương Tổ Nghề Sân Khấu” Nghệ Sỹ Phía Bắc – 06/09/2019